Frisbeegolfin säännöt ja kilpailuopas 2022

800.00 — 800.00 PDGA Official Rules of Disc Golf Page 1

Frisbeegolfin viralliset säännöt 800 Pelin kuvaus...........................3 801 Sääntöjen noudattaminen. ..3 801.01 Reiluuden periaate 801.02 Sääntöjen valvonta 801.03 Sääntöratkaisusta valittaminen 802 Heittäminen...........................5 802.01 Heitto 802.02 Heittojärjestys 802.03 Liiallinen ajankäyttö 802.04 Avausheitto 802.05 Heittopaikka (lie) 802.06 Heittopaikan merkitseminen 802.07 Heittoasento 803 Haitta ja vapautus ................8 803.01 Haitan siirtäminen 803.02 Vapautus haitasta 803.03 Radan vahingoittaminen 804 Määrätyt reitit ......................9 804.01 Määrätyt reitit ja kierrettävät kohteet (mandot) 805 Määritellyt kiekon paikat.....9 805.01 Kiekon paikan määräytyminen 805.02 Kiekko yli kahden metrin korkeudessa 805.03 Kadonnut kiekko (lost disc) 806 Määritellyt alueet. ................10 806.01 Puttialue 806.02 Pelialueen ulkopuolinen alue (OB) 806.03 Tilapäinen haitta-alue (Casual Area) 806.04 Vapautusalue 806.05 Rangaistusalue (Hazard) 807 Väylän pelaaminen loppuun. 12 808 Tulosten kirjaaminen............12 809 Muut heitot ...........................13 809.01 Hylätty heitto (Abandoned Throw) 809.02 Varaheitto (Provisional Throw) 809.03 Harjoitusheitto (Practice Throw) 810 Peliin puuttuminen ..............14 811 Virheellinen peli . ..................15 812 Käyttäytyminen ....................17 813 Välineet. .................................18 813.01 Sääntöjen vastainen kiekko 813.02 Sääntöjen vastainen apuväline Liite A: Reikäpelin säännöt..................20 A.01 Yleistä A.02 Heittojärjestys A.03 Rangaistukset A.04 Tulosten kirjaaminen A.05 Luovuttaminen A.06 Ottelun voittaminen Liite B: Parifrisbeegolfin ja joukkue- frisbeegolfin säännöt. ..............21 B.01 Yleistä B.02 Heittojärjestys B.03 Rangaistukset B.04 Heittopaikka (lie) B.05 Pelimuodot Liite C: Lisätietoja.................................25 Liite D: Muuntotaulukko .....................25 Liite E: Asiasanahakemisto..................25 Kysymyksiä ja vastauksia....................27 Sisällys Sivu Sivu © Copyright 2021 The Professional Disc Golf Association (PDGA)

800 — 801.02 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 3 800 Pelin kuvaus Frisbeegolfissa on tarkoitus suorittaa rata alusta loppuun mahdollisimman pienellä heittomäärällä. Radalla on yleensä 9 tai 18 väylää, joista jokaisesta lasketaan tulos erikseen. Radan jokainen väylä aloitetaan tiialueelta ja päätetään väylämaaliin, eli koriin. Avausheiton jälkeen pelaajat jatkavat siitä, mihin edellinen heitto pysähtyi. Pelattuaan väylän loppuun pelaajat siirtyvät seuraavan väylän tiialueelle ja pelaavat väylän. Näin jatketaan, kunnes radan kaikki väylät on pelattu. Frisbeegolfradat on tavallisesti suunniteltu vaihtelevaan metsäiseen maastoon, jonka luonnolliset esteet rajoittavat kiekkojen lentoratoja. Luonnolliset esteet ovat oleellinen osa peliä, eivätkä pelaajat saa missään tapauksessa muuttaa niitä helpottaakseen väylän pelaamista. Pelaajien tulee pelata rata sellaisena kuin se on ja jatkaa siitä, mihin edellinen heitto pysähtyi, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 801 Sääntöjen noudattaminen 801.01 Reiluuden periaate A. Nämä säännöt on suunniteltu reilun pelin hengen edistämiseksi kaikkien pelaajien keskuudessa. Sääntöjä tulkitessaan pelaajien tulee käyttää sitä sääntöä, joka lähimmin käsittelee kyseistä tilannetta. Jos jotakin tilannetta ei täsmällisesti määritellä säännöissä, noudatetaan reiluuden periaatetta. Yleensä paras tapa on noudattaa tai käyttää päätöksenteon apuna lähintä olemassa olevaa sääntöä tai sen henkeä. 801.02 Sääntöjen valvonta A. Pelaajat jaetaan jokaiselle kierrokselle ryhmään, joka pelaa väylät yhdessä, kirjaa tulokset yhdessä ja valvoo yhdessä omaa sääntöjen noudattamistaan. Kaikki sääntötulkinnat tulee tehdä enemmistöpäätöksellä ryhmän sisällä. B. Pelaajien tulee huomauttaa sääntörikkomuksesta, kun selvä virhe on tapahtunut. Huomautus tulee tehdä aina välittömästi (lukuun ottamatta virheellistä peliä). Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Association tammikuu 2022

Sivu 4 Frisbeegolfin viralliset säännöt 801.02 — 801.03 C. Pelaaja voi huomauttaa saman ryhmän pelaajan virheestä ilmoittamalla virheestä koko ryhmälle. Toisen pelaajan tekemän huomautuksen voi vahvistaa samalla tavalla ilmoittamalla koko ryhmälle. D. Kun pelaaja rikkoo tiettyjä sääntöjä ensimmäisen kerran, siitä seuraa varoitus. Myöhemmästä saman säännön rikkomisesta seuraa yksi tai useampia rangaistusheittoja. Jos rikkeestä annetaan varoitus riittää, että yksi pelaaja huomauttaa virheestä. Toisen pelaajan ei tarvitse vahvistaa huomautusta. Varoitukset eivät pysy voimassa myöhemmälle kierrokselle tai katkaisupeliin. E. Jos rikkeestä seuraa vähintään yksi rangaistusheitto, tulee vähintään toisen pelaajan tai kilpailun virallisen toimitsijan vahvistaa huomautus. Pelaajalle merkitään rangaistusheitto sääntörikkeen tai heittopaikan siirron vuoksi kyseisen säännön mukaisesti. F. Virallinen toimitsija on kilpailunjohtajan (Director) erikseen nimeämä henkilö, jolla on oikeus tehdä sääntötulkintoja pelin aikana. Virallinen toimitsija voi vahvistaa minkä tahansa pelaajan tekemän huomautuksen tai huomauttaa itse sääntörikkeestä. Virallisen toimitsijan tekemää huomautusta ei tarvitse vahvistaa. Jos virallinen toimitsija pelaa itse, hän ei voi tehdä virallisen toimitsijan ominaisuudessa sääntötulkintoja samassa luokassa pelaavien pelistä. G. Kilpailunjohtaja on henkilö, joka on vastuussa koko kilpailusta. Kilpailunjohtaja voi olla TD (Tournament Director), ratajohtaja (Course Director) tai liiganjohtaja (League Director). Vain kilpailunjohtaja voi sulkea pelaajan kilpailusta. Kilpailunjohtajan päätökset ovat lopullisia. H. Jos heitto tai toiminto rikkoo useampaa sääntöä, tuomitaan sen säännön mukaan, josta seuraa eniten rangaistusheittoja. Jos rangaistusheittoja seuraisi yhtä monta, tuomitaan sen säännön mukaan, jota rikottiin ensin. 801.03 Sääntöratkaisusta valittaminen A. Jos ryhmässä ei saada tehtyä enemmistöpäätöstä, tuomitaan tilanne sen tulkinnan mukaan, joka on edullisin pelaajan kannalta. B. Kuka tahansa pelaaja voi valittaa ryhmän ratkaisusta viralliselle toimitsijalle tai virallisen toimitsijan ratkaisusta kilpailunjohtajalle ilmoittamalla tästä ryhmälle viipymättä ja selkeästi. Jos virallinen toimitsija tai kilpailunjohtaja on välittömästi tavoitettavissa, ryhmä siirtyy sivuun odottamaan ratkaisua ja antaa muiden ryhmien ohittaa heidät. C. Jos virallista toimitsijaa tai kilpailunjohtajaa ei ole välittömästi tavoitettavissa, pelaaja voi pelata varaheittojen sarjan kaikkien mahdollisten eri tulkintojen mukaisesti ja myöhemmin, kun se on mahdollista esittää asian kilpailunjohtajan tai virallisen toimitsijan ratkaistavaksi.

802 — 802.03 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 5 D. Jos ryhmän tuomio kumotaan, virallinen toimitsija tai kilpailunjohtaja voi korjata pelaajan tuloksen oikean tulkinnan mukaiseksi, tai vaihtoehtoisesti kilpailunjohtaja voi määrätä pelaajan pelaamaan yhden tai useamman väylän uudestaan. Kilpailunjohtajan päätös on lopullinen. 802 Heittäminen 802.01 Heitto A. Heitto on kiekon lähettäminen tarkoituksella liikkeelle siitä irti päästäen. B. Kaikki kilpailumielessä tehdyt yritykset muuttaa heittopaikka lasketaan heitoiksi, ellei sitä mitätöidä sääntöjen mukaisesti. C. Myös mitätöidystä heitosta johtuneet rangaistukset mitätöidään. Heitosta johtuvia rangaistuksia ovat: kiekko pelialueen ulkopuolella (OB), kiekko rangaistusalueella (hazard), väärin pelattu mando, kiekko yli 2 metrin korkeudessa, heittoasentovirhe, heittopaikan merkkausvirhe, vapautuksen ottaminen väärin ja kadonnut kiekko. 802.02 Heittojärjestys A. Ensimmäisellä pelattavalla väylällä ryhmän pelaajat heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä. B. Avausheittojärjestys myöhemmillä väylillä määräytyy edellisen väylän tulosten perusteella siten, että edellisellä väylällä parhaan tuloksen saanut heittää ensin. Tasatulokset eivät muuta järjestystä. C. Kun kaikki ryhmän pelaajat ovat heittäneet avausheittonsa, peliä jatkaa aina kulloinkin kauimpana väylämaalista oleva pelaaja (vuorossa oleva pelaaja). D. Jos pelaaja heittää uudestaan samalta heittopaikalta, tai heittää uusintaheiton, pelaaja jatkaa vuorossa. Uusintaheitto on ylimääräinen heitto samalta heittopaikalta, joka lasketaan alkuperäisen heiton sijasta. E. Pelin nopeuttamiseksi myös toinen pelaaja voi heittää ensin, jos seuraavana vuorossa oleva pelaaja siihen suostuu, tai heitto ei vaikuta millään tavalla seuraavana vuorossa olevan pelaajan peliin. F. Väärällä vuorolla heittäminen on käytösrikkomus. G. Kilpailun aikana ryhmä ei saa ohittaa edellä pelaavaa ryhmää, ellei virallinen toi- mitsija niin määrää tai edellä oleva ryhmä väistä sääntöjen edellyttämän syyn vuoksi.

Sivu 6 Frisbeegolfin viralliset säännöt 802.04 — 802.06 802.03 Liiallinen ajankäyttö A. Pelaaja on käyttänyt liikaa aikaa, jos hän on paikalla, mutta ei ole heittänyt 30 sekunnin kuluessa; 1. siitä kun edellisenä vuorossa ollut pelaaja on heittänyt, ja 2. hänellä on ollut tarpeeksi aikaa siirtyä omalle kiekolleen ja määrittää heittopaikka, ja 3. on hänen vuoronsa heittää, ja 4. pelialue on vapaa. B. Ensimmäisestä liiallisesta ajankäytöstä on pelaajalle annettava varoitus. Jokaisesta varoituksen saamisen jälkeen saman kierroksen aikana tapahtuneesta aikarajan ylityksestä määrätään pelaajalle yksi rangaistusheitto. Katso 811.F.5 miten tuomitaan jos pelaaja ei ole paikalla omalla vuorollaan. C. Pelaaja voi pyytää ryhmältään ylimääräistä aikaa WC:ssä käymiseen. Jos pelaaja ei palaa kohtuullisessa ajassa, hänet katsotaan poissolevaksi ja hänelle merkitään väylältä tulokseksi väylän par-lukema + 4 heittoa. 802.04 Avausheitto A. Jokaisella väylällä peli aloitetaan tiialueelta. Tii tai tiialue on tiimatto tai muusta materiaalista tehty tii. Jos varsinaista tiitä ei ole, tiialue ulottuu 3 metriä tiilinjasta kohtisuoraan taaksepäin. Tiilinja on tiin etureuna tai kahden, tiin ulkoreunoja merkitsevän merkin välinen linja. B. Kiekon irtoamishetkellä heittäjän on koskettava tiialueen pintaa vähintään yhdellä tukipisteellä, ja kaikkien tukipisteiden on oltava tiipaikan alueen sisäpuolella. Tukipiste on mikä tahansa pelaajan kehon osa, joka on kosketuksissa pelialustaan tai muuhun tukea tarjoavaan esineeseen sillä hetkellä, kun kiekko irtoaa pelaajasta. Ennen kiekon irtoamishetkeä ja sen jälkeen tukipisteitä saa olla myös tiipaikan ulkopuolella, mutta ei irtoamishetkellä. C. Pelaaja, joka rikkoo sääntöä 802.04 B tekee heittoasentovirheen ja hänelle merkitään yksi rangaistusheitto. 802.05 Heittopaikka (lie) A. Heittopaikka (lie) on se kohta pelialustalla, jolta pelaaja ottaa heittoasennon. Pelialusta on pinta, joka kantaa pelaajan (yleensä maanpinta) ja, josta on kohtuul- lisesti mahdollista ottaa heittoasento. Pelialusta voi olla toisen pelialustan ylä- tai alapuolella. Jos on epäselvää onko pinta pelialusta, virallinen toimitsija tai kilpailunjohtaja tekee päätöksen. B. Väylän ensimmäisen heiton heittopaikka on tiialue.

802.06 — 803.02 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 7 C. Drop zone on heittopaikka. Drop zone on Kilpailunjohtajan määrittelemä paikka, josta jatketaan peliä tietyissä määritellyissä tilanteissa. Drop zone merkitään ja sieltä pelataan tiialuetta tai heittopaikkaa vastaavalla tavalla. Tiialue voidaan nimetä drop zoneksi. D. Kaikissa muissa tapauksissa heittopaikka on 20 cm leveä ja 30 cm pitkä suorakulmio merkkauskiekon takareunan takana ja jonka keskilinja on pelilinjalla. Pelilinja on kuvitteellinen linja pelialustalla, joka kulkee väylämaalin keskipisteestä merkkauskiekon keskikohtaan ja siitä taaksepäin. Merkkauskiekko on joko heitetty kiekko, joka on pelialustalla pelialueella (In Bounds) tai minikiekko, jolla heittopaikka on merkitty säännön 802.06 mukaan. 802.06 Heittopaikan merkitseminen A. Heitetty kiekko, joka on pelialustalla pelialueella (In Bounds), merkitsee heittopaikan ja se katsotaan merkkauskiekoksi. B. Vaihtoehtoisesti merkkauskiekkona voidaan käyttää minikiekkoa. Minikiekolla heittopaikka merkitään niin, että minikiekko asetetaan pelialustalle pelilinjalle siten, että se koskettaa heitetyn kiekon etureunaa (=väylämaalin puolelle). Minikiekko on pienikokoinen kiekko, jota ei käytetä pelaamiseen ja joka täyttää PDGA:n tekniset minikiekon vaatimukset. C. Kun heitetty kiekko ei ole pelialustalla pelialueella tai, kun heittopaikkaa sääntöjen mukaan siirretään, tulee heittopaikka merkitä minillä kyseisen säännön mukaisesti. D. Heittäminen muulla kuin edellä mainitulla tavalla merkitystä heittopaikasta on heittopaikanmerkitsemisrike. Ensimmäisestä heittopaikanmerkitsemisrikkeestä annetaan pelaajalle varoitus. Jokaisesta myöhemmästä saman kierroksen aikana tapahtuneesta merkintärikkeestä pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. 802.07 Heittoasento A. Jos heittopaikka on merkitty merkkauskiekolla, pitää kiekon irrotessa: 1. vähintään yhden tukipisteen koskea pelialustaa heittopaikalla, ja 2. kaikkien tukipisteiden olla merkkauskiekon takareunan takana, ja 3. kaikkien tukipisteiden olla pelialueella (IB). B. Drop zonelta pelataan kuten tiialueelta (katso 802.04 B) tai merkityltä heittopaikalta katso 802.07 A. C. Pelaaja, joka rikkoo sääntöä 802.07 A tai 802.07 B on tehnyt heittoasentovirheen ja hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto.

Sivu 8 Frisbeegolfin viralliset säännöt 803.02 — 804.02 803 Haitat ja vapautus 803.01 Haitan siirtäminen A. Pelaajan on valittava sellainen heittoasento, joka liikuttaa vähiten mitä tahansa radan pysyvää ja olennaista haittaa. Kun sääntöjen mukainen heittoasento on saavutettu, pelaaja ei saa siirtää haittoja tehdäkseen tilaa heittoliikkeelle. Pelaajan heittoliike saa kuitenkin tarkoituksettomasti siirtää haittaa. B. Pelaaja ei saa siirtää mitään radan haittoja lukuun ottamatta näitä poikkeuksia: 1. Pelaaja saa siirtää pelialustalla olevaa irrallista haittaa (casual obstacle), johon tukipiste voi osua heittoasentoa ottaessa. Irrallisia haittoja ovat kivet, lehdet tai irtonaiset oksat tai mitkä tahansa muut haitat, jotka kilpailunjohtaja määrittelee irrallisiksi haitoiksi. 2. Pelaaja voi käskeä toista pelaajaa siirtymään tai siirtämään varusteitaan. 3. Ratavarustuksen saa korjata tarkoituksenmukaiseksi, ja siirretyt haitat voi palauttaa paikoilleen. C. Jos pelaaja siirtää mitä tahansa muita radan haittoja kuin yllä sallittuja, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. 803.02 Vapautus haitasta A. Pelaaja voi saada vapautuksen seuraavista haitoista heittopaikalla tai sen takana: moottoriajoneuvot, haitalliset hyönteiset tai eläimet, ihmiset tai mitkä tahansa muut kilpailunjohtajan määrittelemät haitat tai alueet. Jos pelaaja ottaa vapautuksen, hän merkitsee uuden heittopaikan pelilinjalla korista pois päin lähimpään vapauttavaan paikkaan (kilpailunjohtajan määräyksellä vapautusta voi saada enemmän). B. Jos haitta estää pelaajaa ottamasta sääntöjen mukaista heittoasentoa merkkauskiekon takana, tai estää pelialustan ylä- tai alapuolella olevan heittopaikan merkitsemisen, pelaajan pitää merkitä uusi heittopaikka välittömästi haitan taakse pelilinjalla. C. Jos pelaaja ottaa vapautuksen muuten kuin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. D. Pelaaja voi koska tahansa ottaa valinnaisen vapautuksen ilmoittamalla tästä ryhmälle. Pelaaja voi siirtää heittopaikan miten kauas tahansa pelilinjalla korista pois päin. Hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. E. Jos heitosta seuraa rangaistus OB:n tai kahden metrin säännön vuoksi, saa pelaaja ottaa valinnaisen vapautuksen ilman lisärangaistusta.

804.02 — 805.03 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 9 803.03 Radan vahingoittaminen A. Jos pelaaja tarkoituksellisesti vahingoittaa mitä tahansa radalla olevaa, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa. Pelaaja voidaan myös sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti. 804 Määrätyt reitit 804.01 Määrätyt reitit ja kierrettävät kohteet (mandot) A. Määrätty reitti rajoittaa heiton sallittua reittiä. B. Yhdellä tai useammalla kohteella (mando) rajataan pystysuora taso, joka määrittää kielletyn reitin. C. Jos pelaajan heittämä kiekko läpäisee tämän tason selvästi ja kokonaan, pelaajalle lisätään yksi rangaistusheitto, ja hän heittää seuraavan heittonsa joko mandolle määritellyltä drop zonelta tai jos drop zonea ei ole määritelty, edelliseltä heittopaikalta. Mando on siis mennyt väärin heti, kun kiekko ohittaa mandon väärältä puolelta, riippumatta siitä mihin kiekko lopulta päätyy. 805 Määritellyt kiekon paikat 805.01 Kiekon paikan määräytyminen A. Kiekon paikka on se kohta, johon kiekko jää paikalleen ensimmäisen kerran. B. Kiekon katsotaan jääneen paikalleen, kun se ei enää liiku. Jos kiekko on veden tai puun osien varassa ja liikkuu ainoastaan veden, tuulen tai puun osien liikkeen vuoksi, sen katsotaan jääneen paikalleen. C. Jos kiekko jää paikalleen pelialustan yläpuolelle, sen paikka on pelialustalla kohtisuoraan kiekon alapuolella. Jos kiekon alapuolella ei ole pelialustaa, kiekon paikka on pelialustalla kohtisuoraan kiekon yläpuolella. D. Jos heitetty kiekko hajoaa kappaleiksi heiton aikana, kiekon paikka määritetään suurimman palan mukaan. 805.02 Kiekko yli kahden metrin korkeudessa A. Kahden metrin sääntö viittaa sääntöön 805.02. Kahden metrin sääntö ei ole voimassa, ellei kilpailunjohtaja ole erikseen ilmoittanut sen olevan voimassa koko radalla, tietyillä väylillä tai yksittäisissä paikoissa. B. Jos kahden metrin säännön ollessa voimassa kiekko jää paikalleen yli kahden metrin korkeuteen pelialueella (IB) (mitattuna kiekon alimmasta kohdasta kohtisuoraan pelialustaan sen alapuolella), pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Kiekon paikka on pelialustalla kohtisuoraan kiekon alapuolella.

Sivu 10 Frisbeegolfin viralliset säännöt 805.03 — 806.02 C. Kahden metrin sääntö ei koske pelattavan väylän korin kannattelemaa kiekkoa. D. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa ennen kuin on ratkaistu, onko se yli kahden metrin korkeudella, kiekon tuomitaan olleen yli kahden metrin korkeudella. 805.03 Kadonnut kiekko (lost disc) A. Kiekko tuomitaan kadonneeksi, mikäli sitä ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun kiekon heittänyt pelaaja saapuu paikalle, jossa kiekon oletetaan olevan. Kuka tahansa ryhmän pelaajista tai virallinen toimitsija voi aloittaa kolmen minuutin ajanoton. Ajanoton aloittamisesta tulee ilmoittaa koko ryhmälle. B. Ryhmän kaikkien pelaajien on osallistuttava kiekon etsintään. Osallistumatta jättäminen on käytösrike. C. Kun kiekko on tuomittu kadonneeksi, tuomio pysyy vaikka kiekko löytyisi. Pelaaja voi ottaa kiekon takaisin käyttöön normaalien sääntöjen mukaisesti. D. Kun pelaajan kiekko tuomitaan kadonneeksi, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja jatkaa peliä edelliseltä heittopaikalta. Jos väylälle on määritetty drop zone kadonneita kiekkoja varten, pelaaja voi valita jatkavansa drop zonelta edellisen heittopaikan sijasta. E. Mikäli ennen kilpailun päättymistä havaitaan, että kadonneeksi julistettu kiekko oli siirretty tai tarkoituksellisesti otettu haltuun ennen kadonneeksi tuomitsemista, rangaistun pelaajan tuloksesta vähennetään kaksi heittoa kyseiseltä väylältä. F. Jos kadonneita kiekkoja varten on määritetty drop zone, kilpailunjohtaja voi etukäteen sallia, että pelaajat voivat halutessaan mennä suoraan drop zonelle, jolloin tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. 806 Määritellyt alueet 806.01 Puttialue A. Mikä tahansa heitto enintään 10 metrin etäisyydellä väylämaalista on putti. Etäisyys mitataan merkkauskiekon takareunasta väylämaalin juureen. B. Pelaajan on osoitettava pysyvänsä tasapainossa merkkauskiekon takana ennen kuin lähestyy väylämaalia putin jälkeen. Jos pelaaja ei tee tätä, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto asentovirheestä. 806.02 Pelialueen ulkopuolinen alue (OB) A. Pelialueen ulkopuolinen alue (OB) on kilpailunjohtajan määrittelemä alue, josta ei saa heittää ja jossa ei saa olla tukipisteitä heitettäessä. Pelialueen rajaviiva (OB-viiva) itsessään on pelialueen ulkopuolista aluetta. Mikä tahansa radan alue, jota ei ole määritetty OB:ksi on pelialuetta (IB).

806.02 — 806.05 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 11 B. Kiekko on pelialueen ulkopuolella (OB:lla), jos sen paikka on selvästi kokonaan pelialueen ulkopuolella. C. Jos kiekkoa ei löydetä, se tuomitaan OB-säännön mukaan, jos voidaan kohtuullisen varmasti todeta sen päätyneen pelialueen ulkopuolelle. Jos tällaista näyttöä ei ole, kiekko tuomitaan kadonneeksi ja peliä jatketaan säännön 805.03 mukaan. D. Jos kiekon tuomitaan olevan pelialueen ulkopuolella, pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaajan seuraava heittopaikka on joku seuraavista: 1. Edellinen heittopaikka. 2. Heittopaikka korkeintaan metrin päässä siitä kohdasta, jossa kiekko edellisen kerran oli pelialueella. Uusi heittopaikka tulee merkitä minillä. Kilpailunjohtaja voi rajoittaa näitä kolmea vaihtoehtoa vain PDGA Director of Event Supportilta etukäteen haetulla erikoisluvalla. Euroopassa PDGA Europe Tour Managerilta tourmanager@pdga-europe.com. Kilpailunjohtaja voi antaa pelaajille lisäksi seuraavat mahdollisuudet: 3. OB:lle määritelty drop zone. 4. Heittopaikka, joka on korkeintaan metrin etäisyydellä siitä OB-rajan kohdasta, joka on lähimpänä OB:lle päätyneen heitetyn kiekon paikkaa. Uusi heittopaikka tulee merkitä minillä. E. Jos heitetyn kiekon paikka on pelialueella (in-bounds) alle metrin päässä OB-linjasta, lien voi siirtää mihin kohtaan tahansa 1 metrin janalle, joka alkaa OB-linjasta kohtisuoraan ja kulkee kiekon kautta. Jos kiekko on metrin sisällä pelialueen kulmasta, lien voi siirtää 1 metrin janalle joka alkaa kulmasta ja kulkee kiekon kautta. F. OB-linja tulkitaan pystysuoraksi tasoksi. Heittopaikkaa merkittäessä voi enintään metrin vapautuksen ottaa miltä tahansa korkeudelta OB-linjasta. G. Jos OB:lle päätyneitä heittoja varten on määritetty drop zone, kilpailunjohtaja voi etukäteen määritellä, että pelaajat voivat halutessaan mennä suoraan drop zonelle, jolloin tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. H. Kilpailunjohtaja voi etukäteen määritellä tietylle OB-alueelle enemmän kuin 1 metrin vapautuksen. I. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa ennen kuin on ratkaistu onko kiekko pelialueella, kiekon tuomitaan olleen pelialueen ulkopuolella. 806.03 Tilapäinen haitta-alue (Casual Area) A. Tilapäinen haitta-alue on tilapäinen vesi tai mikä tahansa kilpailunjohtajan erikseen ennen kierrosta tilapäiseksi haitta-alueeksi määrittämä alue. Tilapäinen vesi on mikä tahansa veden kerääntymä, joka on pelialueella (in-bounds) ja jota

Sivu 12 Frisbeegolfin viralliset säännöt 806.05 — 808 kilpailunjohtaja ei ole erikseen määrännyt pelattavaksi alueeksi. B. Tilapäiseltä haitta-alueelta saa siirtää heittopaikan suoraan pelilinjalla väylämaalista pois päin ensimmäisen vapauttavaan paikkaan (ellei kilpailunjohtaja ole erikseen antanut lupaa siirtää heittopaikkaa vielä kauemmas). 806.04 Vapautusalue A. Vapautusalue on mikä tahansa kilpailunjohtajan erikseen ennen kierrosta määrittämä alue, josta ei saa pelata, tai mikä tahansa pelialueella (IB) oleva alue, jonne ei saa lain mukaan mennä. Vapautusalue pelataan kuten OB-alue, mutta pelaajan tulokseen ei lisätä rangaistusheittoa. 806.05 Rangaistusalue (hazard) A. Rangaistusalue on kilpailunjohtajan määrittämä alue, jonne päätyneestä heitosta pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. B. Kiekko on rangaistusalueella, jos se on kokonaan rangaistusalueella tai osittain rangaistus- alueella ja osittain pelialueen ulkopuolella. C. Rangaistusalueelle heittäneen pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Heittopaikkaa ei muuteta vaan peliä jatketaan normaalisti kiekon paikasta. D. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa ennen kuin on ratkaistu onko kiekko rangaistusalueella, kiekon tuomitaan olleen rangaistusalueella. 807 Väylän pelaaminen loppuun A. Väylämaali, esimerkiksi kori, on laite, jonka tarkoitus on määrittää väylän pelaaminen loppuun yksiselitteisesti. Kori on suunniteltu kiekkojen kiinni ottamiseen. Kori koostuu yleensä keskitolppaan kiinnitetystä ketjunkannattimesta, ketjuista ja koriosasta. Kohdemaalissa on yleensä merkitty kohdealue. B. Koriin pelattava väylä on suoritettu loppuun, kun pelaaja irrottaa kiekosta ja kiekko päätyy koriin koriosan tai ketjujen kannattelemaksi. C. Kohdemaaliin pelattava väylä on suoritettu loppuun, kun pelaaja irrottaa kiekosta ja kiekko osuu kohdemaalin kohdealueeseen. 808 Tulosten kirjaaminen A. Pelaaja, jonka nimi on tuloskortissa tai -korteissa ensimmäisenä, on ensisijaisesti vastuussa ryhmän tuloskorttien noutamisesta. B. Ryhmän pelaajien tulee kirjata tuloksia tasapuolisesti paitsi, jos yksi pelaajista tai

808 — 809.03 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 13 erillinen kirjaaja tarjoutuu kirjaamaan enemmän ja koko ryhmä hyväksyy tämän. C. Jokaisen väylän jälkeen kirjaaja kirjaa ryhmän jokaisen pelaajan tuloksen sellaisella tavalla että jokaisen pelaajan tulos tulee varmasti selväksi koko ryhmälle. Mahdolliset varoitukset tai rangaistukset tulee myös kirjata väylätuloksen yhteydessä. D. Kirjaaja merkitsee väylätulokseksi pelaajan heittojen yhteismäärän, mukaan lukien mahdolliset rangaistusheitot. Kierroksen kokonaistulos on väylätulosten yhteistuloksen ja mahdollisten lisärangaistusten summa. Merkinnän puuttumisesta tai minkä tahansa muun merkintätavan kuin numeroiden käyttämisestä rangaistaan säännön 808.G.2 mukaan. E. Jos pelaajan ilmoittamasta tuloksesta on erimielisyyttä, ryhmän on tarkasteltava väylää uudelleen ja pyrittävä päätymään oikeaan tulokseen. Jos ryhmä ei pääse yhteisymmärrykseen pelaajan tuloksesta, heidän tulee pyytää Virallisen toimitsijan tai kilpailunjohtajan apua heti, kun se on käytännöllistä. Jos ryhmän kaikki pelaajat ovat yhtä mieltä siitä, että tulos on kirjattu väärin, sen voi korjata ennen tuloskortin tai sähköisen tuloksen palauttamista. F. Jokainen pelaaja vastaa siitä, että hänen tuloskorttinsa on palautettu 30 minuutin kuluessa kierroksen päättymisestä. Kierros on virallisesti päättynyt, kun viimeisenä radalla ollut ryhmä on päättänyt viimeisen väylänsä ja ryhmällä on ollut kohtuullisesti aikaa kortin palauttamiseen. Jos tuloskorttia ei palauteta ajoissa, kaikkien siihen korttiin kirjattujen pelaajien tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. G. Kun tuloskortit tai sähköiset tulokset on palautettu, kirjattu kokonaistulos on lopullinen lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: 1. Tulokseen voidaan lisätä tai poistaa rangaistusheittoja siihen saakka, kunnes kilpailunjohtaja julistaa kilpailun virallisesti päättyneeksi tai kun kaikki muistopalkinnot on jaettu. 2. Jos kierroksen yhteistulos on kirjattu väärin, laskettu väärin tai puuttuu kokonaan, lisätään pelaajan kierrostulokseen kaksi rangaistusheittoa. Rangaistusheittoja ei lisätä, jos pelaaja on palauttanut muuten oikein täytetyn tuloskortin, mutta tulosta on muutettu jälkikäteen havaittujen sääntörikkomusten vuoksi. 809 Muut heitot 809.01 Hylätty heitto (Abandoned Throw) A. Pelaaja voi halutessaan hylätä viimeisimmän heittonsa ilmoittamalla siitä ryhmälle. Hylätty heitto lasketaan ja lisäksi pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja jatkaa samalta heittopaikalta, josta heitti hylkäämänsä heiton. Hylätystä heitosta aiheutuneet rangaistusheitot mitätöidään.

Sivu 14 Frisbeegolfin viralliset säännöt 809.03 — 811 B. Jos hylätylle heitolle on määritelty drop zone, pelaaja voi heittää drop zonelta edellisen heittopaikan sijasta. 809.02 Varaheitto (Provisional Throw) A. Varaheitto on ylimääräinen heitto, jota ei lasketa pelaajan tulokseen, ellei sitä lopulta käytetä väylän loppuun pelaamiseen. Pelaajan tulee ilmoittaa ryhmälle heittävänsä varaheiton ennen sen heittämistä. B. Pelaaja voi heittää varaheittoja: 1. Ajan säästämiseksi. Pelaaja voi ilmoittaa heittävänsä varaheiton koska tahansa, jos: a. ei voida heti helposti sanoa onko heitetty kiekko kadonnut, päätynyt OB:lle tai ylittänyt mandolinjan, ja b. ryhmä on yhtä mieltä siitä, että varaheitto voi nopeuttaa pelaamista. Heittäjä jatkaa siitä heitosta, jonka ryhmä tai virallinen toimitsija katsoo olevan oikea heittopaikka. 2. Valittaakseen sääntötulkinnasta, jos eri tulkinnat johtaisivat eri heittopaikkoihin. Väylän voi pelata loppuun varaheittojen sarjana, jos pelaaja on eri mieltä ryhmän päätöksestä ja virallista toimitsijaa ei ole heti saatavilla tai jos pelaaja haluaa haastaa toimitsijan päätöksen. Molempien heittosarjojen tulokset kirjataan tuloskorttiin. Lopullisen päätöksen jälkeen vain käytetty heittosarja lasketaan pelaajan tulokseen. 809.03 Harjoitusheitto (Practice Throw) A. Harjoitusheitoiksi lasketaan kaikki heitot, joiden tarkoitus ei ole yrittää muuttaa heittopaikkaa, paitsi alle 5 metriä ilmassa lentävät heitot, joiden tarkoitus on joko laittaa sivuun kiekko, jota ei käytä, tai palauttaa kiekko pelaajalle. Kiekon pudottaminen ei ole harjoitusheitto. B. Harjoitusheiton heittäneen pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Itse heitto mitätöidään eikä sitä lasketa tulokseen. 810 Peliin puuttuminen A. Jos kiekko on siirtynyt sen jälkeen, kun se on pysähtynyt pelialustalle pelialueella, se palautetaan ryhmän päätöksen mukaan siihen paikkaan, johon se pysähtyi. Jos kiekko pysähtyi muualle, sitä ei tarvitse palauttaa alkuperäiseen paikkaansa, vaan sen paikka määräytyy sen mukaan mihin se ryhmän mukaan pysähtyi. B. Jos merkkauskiekko on siirtynyt, se palautetaan ryhmän päätöksen mukaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaansa. C. Ihmiseen tai eläimeen osumisen jälkeen peliä jatketaan siitä, mihin kiekko jäi paikalleen.

811 — 811 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 15 D. Jos pelaajan heitto osuu tahattomasti heittäjään itseensä tai hänen omiin varusteisiinsa, heitto lasketaan ja hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja jatkaa edelliseltä heittopaikalta. Muut heitosta johtuneet rangaistukset mitätöidään. Jos peliin puututtiin pelaajan pyynnöstä, katsotaan tämä samaksi kuin että pelaaja olisi itse puuttunut peliin. E. Heitto, jonka kulkuun vaikutettiin tarkoituksellisesti, merkitään ryhmän päätöksen mukaan siihen paikkaan, jossa kiekon kulkuun vaikutettiin. Heittäjä voi pelata tältä heittopaikalta tai hylätä heiton ilman rangaistusta. Hylättyä heittoa ei lasketa. F. Jos pelaaja tietoisesti puuttuu peliin millä tahansa seuraavista tavoista, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa: 1. Muuttaa heitetyn kiekon lentosuuntaa (muuten kuin estääkseen loukkaantumisen); tai, 2. Siirtää tai pyrkii piilottamaan heitettyä kiekkoa tai miniä (muuten kuin tunnistaakseen, hakeakseen tai merkitäkseen tai, kuten on säännön 810.H. mukaan sallittua). G. Pelaajien ei tule seisoa sellaisessa paikassa tai jättää varusteitaan siten, että se voi johtaa peliin puuttumiseen. Pelaaja voi vaatia muita pelaajia väistymään tai siirtämään varusteitaan, jos nämä voivat vaikuttaa heittoon. Kieltäytyminen tästä on käytösrike. H. Toisen pelaajan heittämän kiekon saa siirtää, mikäli se on heittopaikalla tai sen takana. Siirretty kiekko pitää palauttaa paikalleen heiton jälkeen. Ryhmä arvioi oikean paikan. 811 Virheellinen peli (Misplay) A. Jokaisen pelaajan vastuulla on pelata rata oikein. Ennen kilpailun alkamista pelaajien odotetaan osallistuvan pelaajakokoukseen ja selvittävän radalla vallitsevat erityisolosuhteet ja -säännöt, kuten lisäväylät, poikkeavat avauspaikat ja väylämaalien vaihtoehtoiset sijainnit, pelialueen rajat, mandot ja drop zonet. B. Virheellinen peli on tapahtunut, jos pelaaja ei suorita jokaista radan väylää määrätysti ja oikeassa järjestyksessä tai on heittänyt minkä tahansa heiton väärältä heittopaikalta. C. Jos virheellinen peli havaitaan sen jälkeen, kun pelaaja on palauttanut tuloskorttinsa tai sähköisen tuloksen, pelaajan tulokseen lisätään rangaistusheittoja kyseisen virheellisen pelin mukaisesti. D. Asentovirhe tai harjoitusheitto ei ole virheellinen peli. E. Jos pelaaja pelaa tarkoituksella virheellisesti saavuttaakseen etua, voidaan hänet

Sivu 16 Frisbeegolfin viralliset säännöt 811-812 sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti. F. Virheellisiä pelejä ovat: 1. Väärä heittopaikka. Pelaaja on heittänyt heittopaikalta, joka ei ole oikea heittopaikka. Esimerkiksi, jos hän on heittänyt:, a. avausheittonsa tiialueelta, joka ei ole kyseisen väylän määrätty tiialue; tai b. heittopaikalta, joka ei ole edellisen heiton määräämä; tai c. pelialueen ulkopuolelta, kuin heittopaikka olisi ollut pelialueella; tai d. heittopaikalta, joka oli virheellisesti mandon kiertäneen heiton paikka, tai e. vapautusalueelta, kuin heittopaikka ei olisi ollut vapautusalueella. Jos virheellisen heiton jälkeen ei ole vielä heitetty jatkoheittoa, heittoa ei huomioida, pelaaja jatkaa oikealta heittopaikalta ja pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Jos virhe havaitaan vasta pelaajan seuraavan heiton jälkeen, pelaaja pelaa väylän loppuun ja hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa. 2. Väärä väylämaali (kori). Pelaaja heittää kiekon väylämaaliin, joka ei ole kyseisen väylän väylämaali. Jos virhe havaitaan ennen pelaajan seuraavaa heittoa, peliä jatketaan tältä lieltä. Jos kiekko on korissa, se on pelipinnan yläpuolella, eli peliä jatketaan säännön 805.01 C mukaisesti. Jos pelaaja on jo heittänyt avausheittonsa seuraavalla väylällä, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa. 3. Väylän suorittaminen loppuun virheellisesti. Pelaaja lopettaa kierroksen tai heittää avausheittonsa seuraavalla väylällä suorittamatta edellistä väylää loppuun. Hänen tuloksekseen merkitään virheellisesti pelatulla väylällä heitetyt heitot, yksi heitto väylän pelaamiseksi loppuun sekä kaksi rangaistusheittoa virheellisestä pelistä. Jos pelaaja jättää tahallisesti väylän suorittamatta loppuun, hänen katsotaan keskeyttäneen kilpailun. 4. Väylien pelaaminen väärässä järjestyksessä. Pelaaja on pelannut väylän tai väyliä loppuun väärässä järjestyksessä. Pelaaja jatkaa radan pelaamista oikeassa järjestyksessä. Väärässä järjestyksessä pelattujen väylien määrästä riippumatta pelaajan tulokseen lisätään yhteensä kaksi rangaistusheittoa virheellisestä pelistä. Loppuun pelattujen väylien tulokset pysyvät ennallaan. 5. Poissaoleva pelaaja. Jos pelaaja ei ole paikalla omassa ryhmässään kierroksen alkaessa, hänet katsotaan poissaolevaksi, eikä hän pelaa väylää. Pelaaja katsotaan poissaolevaksi myös jos hän ei ole pelannut edellistä väylää eikä ole paikalla kun ryhmä on valmiina aloittamaan seuraavan väylän. Poissaolevan pelaajan tulokseksi merkitään par + 4 (väylän par ja lisätään neljä rangaistusheittoa) jokaiselta väylältä jolta hän on poissa. Kilpailunjohtaja määrittelee väylien par-lukemat.

812 – 813.02 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 17 6. Puuttuva pelaaja. Jos pelaaja on ollut ryhmän mukana, mutta ei ole paikalla omalla vuorollaan, hänelle annetaan 30 sekuntia aikaa liittyä ryhmään. Jos pelaaja puuttuu edelleen 30 sekunnin jälkeen, hänet katsotaan puuttuvaksi pelaajaksi ja hänelle merkitään väylältä tulokseksi par+4 (väylän par ja lisätään neljä rangaistusheittoa). Katso poikkeus tähän sääntöön kohdasta 802.03.C. 7. Pelaamatta jäänyt väylä. Kierros on päättynyt ja pelaajalta on jäänyt yksi tai useampia väyliä heittämättä. Pelaajalle merkitään jokaiselle pelaamatta jääneelle väylälle tulokseksi kyseisen väylän par ja neljä rangaistusheittoa per väylä. 8. Väärä väylä. Pelaaja on suorittanut loppuun väylän, joka ei kuulu kyseisen kierroksen rataan, ja jättänyt yhden kierrokseen kuuluvan väylän pelaamatta. Pelaajalle merkitään pelatun väylän väylätulos ja lisätään kaksi rangaistusheittoa. 9. Ylimääräinen väylä. Pelaaja on suorittanut loppuun väylän, joka ei kuulu kyseisen kierroksen rataan. Pelaajalle merkitään kaksi rangaistusheittoa. Ylimääräisen väylän tulosta ei lasketa. 10. Väärä aloitusryhmä. Pelaaja on aloittanut pelaamisen väylällä tai ryhmässä, joka on eri kuin johon hänet on määrätty. Pelaajan tulee siirtyä oikeaan ryhmään ja aloittaa peli. Kaikki väärässä ryhmässä heitetyt heitot mitätöidään. Pelaajalle merkitään rangaistusheittoja poissaolosta oikeassa ryhmässä, mikäli hän ei ehdi oikeaan ryhmään ajoissa. 11. Väärä aloitusväylä. Ryhmä on aloittanut pelaamisen väylältä, joka on eri kuin johon ryhmä on määrätty. Jos yksikin ryhmän pelaajista on heittänyt enemmän kuin yhden heiton väylällä, koko ryhmä on pelannut väylän väärin. Ryhmä pelaa väylän loppuun, ja jokaiselle pelaajalle merkitään väylätuloksen lisäksi kaksi rangaistusheittoa. Muussa tapauksessa niille pelaajille, jotka ovat heittäneet yhden heiton väärällä väylällä merkitään yksi rangaistusheitto ja virheellinen heitto mitätöidään. Ryhmä siirtyy oikealle väylälle ja aloittaa kierroksen. 812 Käyttäytyminen A. Pelaaja ei saa: 1. Heittää, jos heitto voi vahingoittaa jotakuta tai häiritä toista pelaajaa. 2. Heittää väärällä vuorolla ilman vuorossa olevan lupaa tai, jos se voisi vaikuttaa toiseen pelaajaan. 3. Häiritä tai käyttäytyä epäurheilijamaisesti. Eli pelaaja ei saa: a. huutaa (lukuun ottamatta varoittamista, jos on riski että kiekko voi osua), b. kiroilla, c. lyödä, potkia tai heittää puiston, radan tai pelaajien välineitä,

Page 18 PDGA Official Rules of Disc Golf 800.00 — 800.00 d. liikkua tai puhua, kun toinen pelaaja heittää, tai e. siirtyä vuorossa olevan pelaajan etupuolelle. 4. Jättää varusteitaan paikkaan, jossa ne voivat häiritä pelaajia tai olla heitettävän kiekon tiellä. 5. Roskata, mukaan lukien tupakantumppien jättäminen. 6. Antaa polttamansa tupakan savun häiritä toista pelaajaa. B. Pelaajan pitää: 1. Toimia sääntöjen mukaan, mukaan lukien: a. auttaa etsimään kadonnutta kiekkoa ja b. siirtää varusteitaan pyydettäessä ja c. kirjata tuloksia asianmukaisesti. 2. Seurata oman ryhmänsä muiden pelaajien heitot, jotta voi varmistaa, että heitot ovat sääntöjen mukaisia, ja jotta voi auttaa kiekkojen paikantamisessa. C. Ensimmäisestä käytösrikkeestä pelaajalle merkitään varoitus. Mistä tahansa myöhemmästä käytösrikkeestä saman kierroksen aikana seuraa yksi rangaistusheitto. Kuka tahansa pelaaja tai virallinen toimitsija voi varoittaa tai vahvistaa käytösrikkeen. Kilpailunjohtaja voi sulkea pelaajan kilpailusta toistuvasta käyttäytymissääntöjen rikkomisesta. 813 Välineet 813.01 Sääntöjen vastainen kiekko A. Pelikiekkojen pitää olla PDGA-hyväksyttyjä ja niiden on noudatettava kaikkia PDGA:n teknisiä standardeja (Official PDGA Technical Standards Document). Kaikki hyväksytyt kiekot löytyvät osoitteesta: pdga.com/technical-standards/ equipment-certification/discs B. Valmistuksen jälkeen sallitut muutokset kiekkoihin: 1. normaali kuluminen käytössä 2. normaalin kulumisen jälkien tai valuvirheiden kohtuullinen hiominen 3. merkkaaminen tussilla tai värjäysaineella C. Valmistuksen jälkeen kiellettyjä muutoksia on esimerkiksi: 1. muutokset, jotka muuttavat kiekon alkuperäisiä lento-ominaisuuksia 2. merkittävä hiominen 3. kaivertaminen, vuoleminen, etsaus Sivu 18 Frisbeegolfin viralliset säännöt 811-812

800.00 — 800.00 PDGA Official Rules of Disc Golf Page 19 4. havaittavan paksuinen pintakerroksen lisääminen, esimerkiksi maalaaminen D. Jos kilpailunjohtaja julistaa kilpailussa käytettävän pimeällä tai lumessa pelaamisen sääntöjä, pelaajat saavat lisätä kiekkoihin materiaalia tai laitteita, jotka auttavat kiekkojen löytämisessä. E. Kiekko, jossa on reikä tai joka on murtunut on sääntöjen vastainen. F. Jos toinen pelaaja tai virallinen toimitsija epäilee kiekon sääntöjenmukaisuutta kiekkoa pidetään sääntöjen vastaisena, ellei kilpailunjohtaja sitä erikseen hyväksy. G. Sääntöjen vastaista kiekkoa kierroksen aikana heittävän pelaajan tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. Pelaaja, joka toistuvasti heittää tällaista kiekkoa, voidaan sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti. H. Kaikki pelikiekot paitsi minit, on merkittävä yksilöllisesti. Pelaajan heittäessä merkitsemätöntä kiekkoa ensimmäisen kerran hänelle annetaan varoitus. Toistuvista rikkeistä määrätään kustakin rangaistusheitto. 813.02 Sääntöjen vastainen apuväline A. Pelaaja ei saa käyttää sellaisia apuvälineitä, jotka suoraan auttavat heittämisessä. B. Suuntaamisen apuna ei saa käyttää mitään välinettä tai esinettä. C. Ihon kulumista ehkäisevien välineiden (kuten hanskat, teippi, harso, siteet), pitoa parantavien aineiden (pöly, magnesium jne.) sekä lääketieteellisten välineiden (kuten nilkka- ja polvituet) käyttäminen on sallittua. D. Pyyhkeen, pehmusteen tai vastaavan käyttäminen tukipisteen alla on sallittua, kunhan se on korkeintaan 1 cm paksuinen litistettynä. E. Jos toinen pelaaja tai virallinen toimitsija epäilee välineen sääntöjenmukaisuutta, sitä pidetään sääntöjen vastaisena, ellei kilpailunjohtaja sitä erikseen hyväksy. F. Sääntöjen vastaista välinettä kierroksen aikana käyttävän pelaajan tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. Pelaaja, joka toistuvasti käyttää sääntöjen vastaista välinettä, voidaan sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti. 812 – 813.02 Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 19

Sivu 20 Frisbeegolfin viralliset säännöt 813.02 — Liite A A.01 Yleistä A. Reikäpelissä kaksi pelaajaa kilpailee toisiaan vastaan kierroksella pelattavien väylien voitoista. Enemmän väyliä voittanut voittaa ottelun. B. Reikäpelissä noudatetaan normaaleja frisbeegolfin virallisia sääntöjä, paitsi niissä kohdin, joissa nämä reikäpelin säännöt poikkeavat niistä. C. Kahden toisiaan vastaan pelaavan pelaajan kanssa samassa ryhmässä tulee olla vähintään toinen pelaava pari tai virallinen toimitsija. A.02 Heittojärjestys A. Parit heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä. B. Parien sisällä ensimmäisellä pelattavalla väylällä pelaajat heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä. Myöhemmillä väylillä edellisen väylän voittanut aloittaa. Tasapelit eivät muuta järjestystä. A.03 Rangaistukset A. Vain pelaajan oma vastapelaaja voi huomauttaa virheestä tai varoittaa pelaajaa. Kuka tahansa ryhmän muista pelaajista tai virallinen toimitsija voi vahvistaa tuomion. B. Väylien välillä annetut rangaistukset ja varoitukset lasketaan seuraavan väylän tulokseen. A.04 Tulosten kirjaaminen A. Reikäpeliottelun tulokset lasketaan voitettuina väylinä. Ottelu aloitetaan tasatilanteesta (all square). Kun ottelu etenee, enemmän väyliä voittanut pelaaja on niin monta väylää voitolla (up) ja vastustaja yhtä montaa väylää häviöllä (down). B. Pelaaja voittaa väylän kun hän suorittaa väylän loppuun vähemmillä heitoilla kuin vastustajansa. Voittaneelle pelaajalle merkitään tulokseksi 1. Vastapelaaja ei saa pistettä ja hänelle voidaan merkitä tulokseksi esimerkiksi kenoviiva. Kun kumpikin pelaaja käyttää väylään saman heittomäärän, väylä menee tasan eikä kumpikaan saa tulosta. Tuloskorttiin voidaan merkitä molemmille pelaajille esimerkiksi kenoviiva. C. Pelaaja voi varmistaa toiselta pelaajalta kuinka monta heittoa hän on heittänyt väylällä. Mikäli toinen pelaaja valehtelee tuloksensa, hän häviää väylän. A.05 Luovuttaminen A. Pelaaja voi luovuttaa ottelun milloin tahansa ennen sen ratkeamista. Vastustaja voittaa ottelun. Liite A Reikäpelin säännöt

Liite A - B Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 21 B. Pelaaja voi luovuttaa väylän koska tahansa ennen kuin molemmat ovat pelanneet väylän loppuun. Vastustaja voittaa väylän. C. Pelaaja voi antaa vastustajalle heiton. Heiton katsotaan suorittaneen väylän loppuun. D. Pari voi sopia pelattavan väylän menevän tasan eli molemmat antavat vastapelaajalle seuraavan heiton. E. Annettua heittoa tai luovutusta ei voi perua, eikä siitä voi kieltäytyä. A.06 Ottelun voittaminen A. Kun pelaaja on voitolla (up) enemmän kuin väyliä on jäljellä, hän on voittanut ottelun. B. Jos pari on tasoissa viimeisen väylän jälkeen, ottelu on päättynyt tasan. Kilpailunjohtaja päättää miten tasapelit ratkaistaan. B.01 Yleistä A. Parifrisbeegolfin joukkueessa on kaksi pelaajaa. Muitakin joukkuekokoja voidaan käyttää ja niiden pelimuotojen säännöt voi johtaa näistä säännöistä. B. Pari- ja joukkuefrisbeegolfissa noudatetaan normaaleja frisbeegolfin virallisia sääntöjä, paitsi niissä kohdin, joissa nämä säännöt poikkeavat niistä. B.02 Heittojärjestys A. Ensimmäisellä pelattavalla väylällä joukkueet heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä. Myöhemmillä väylillä edellisen väylän voittanut aloittaa. Tasapelit eivät muuta järjestystä. B. Kun kaikki joukkueeet ovat heittäneet avausheittonsa, peliä jatkaa aina kulloinkin kauimpana väylämaalista oleva joukkue. C. Samalta heittopaikalta heittävät saman joukkueen pelaajat voivat heittää haluamassaan järjestyksessä. B.03 Rangaistukset A. Heitosta aiheutuvat rangaistukset merkitään kyseisen heiton heittäneelle pelaajalle. Kaikki muut varoitukset ja rangaistukset koskevat koko joukkuetta riippumatta pelimuodosta. B. Heitto, joka ei voi mitenkään parantaa joukkueen tulosta on ylimääräinen heitto. Liite B Parifrisbeegolfin ja joukkuefrisbeegolfin säännöt

Sivu 22 Frisbeegolfin viralliset säännöt Liite B Ensimmäisestä ylimääräisestä heitosta tulee joukkueelle varoitus ja kaikista myöhemmistä vastaavista rikkeistä joukkueen tuloksen lisätään yksi rangaistusheitto riippumatta siitä kuka joukkueen pelaajista tekee rikkeen. B.04 Heittopaikka (lie) A. Pelimuodoissa, joissa joukkueen jäsenten pitää heittää samalta heittopaikalta, väärältä heittopaikalta heittäneelle pelaajalle lisätään yksi rangaistusheitto virheellisestä pelistä. B. Heittopaikka, josta molemmat joukkueen pelaajat heittävät, pitää merkitä samalla merkkauskiekolla. Jos näin ei tehdä, on kyseessä merkkausvirhe. C. Jos heittopaikka, josta molemmat joukkueen pelaajat heittävät siirretään jostain syystä, molemmat pelaajat heittävät samalta siirretyltä heittopaikalta. B.05 Pelimuodot A. Paras heitto (Best Throw/Best Shot) 1. Molemmat joukkueen pelaajat heittävät avausheiton. Joukkue päättää kummalta heittopaikalta jatkavat ja sen jälkeen molemmat pelaajat heittävät jatkoheiton siitä. Joukkue valitsee jatkoheitoista kummalta heittopaikalta jatkavat ja niin edelleen. 2. Väylä on pelattu loppuun kun yksi joukkueen pelaajista pelaa väylän loppuun. 3. Joukkueen tulos on heittopaikoiksi valittujen heittojen määrä ja mahdolliset rangaistusheitot. 4. Jos joukkue nostaa heitetyn kiekon ennen kuin heittopaikkaa on valittu tai merkitty minikiekolla, joukkue ei voi valita nostetun kiekon paikkaa. Jos joukkue nostaa molemmat kiekot ennen kuin heittopaikkaa on valittu, tulkitaan jälkimmäiseksi nostetun kiekon paikka heittopaikaksi. Kiekko palautetaan paikkaansa ryhmän päätöksellä ja joukkue jatkaa peliä siitä. 5. Jos joukkueen toinen pelaaja ei ole paikalla, on myöhässä tai lopettaa pelaamisen, toinen pelaaja voi jatkaa pelaamista, mutta ei heitä puuttuvan pelaajan puolesta. Myöhästynyt pelaaja voi liittyä peliin vain väylien välillä. B. Muokattu paras heitto (Modified Best Throw) 1. Muokattu paras heitto on muuten sama kuin paras heitto, mutta seuraavalla muutoksella: kilpailunjohtaja voi rajoittaa milloin joukkue voi käyttää heittäjän avausheittoa. Joukkueen tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa joka kerta, kun tätä rajoitusta ei noudateta. Esimerkiksi Max2-pelissä saman pelaajan avausheittoa voi käyttää korkeintaan kahdella peräkkäisellä väylällä. C. Huonoin heitto (Worst throw/Worst Shot) 1. Molemmat joukkueen pelaajat heittävät avausheiton. Vastajoukkueen pelaajat valitsevat kummasta heittopaikasta todennäköisemmin tulee suurempi

Liite B Frisbeegolfin viralliset säännöt Sivu 23 väylätulos ja sen jälkeen molemmat pelaajat heittävät jatkoheiton siitä. Vastajoukkue valitsee jatkoheitoista taas huonomman ja joukkue jatkaa taas siitä ja niin edelleen. 2. Väylä on pelattu loppuun kun kaikki joukkueen pelaajista pelaavat väylän loppuun samalta heittopaikalta. 3. Joukkueen tulos on heittopaikaksi valittujen heittojen määrä ja mahdolliset rangaistusheitot. 4. Jos joukkue nostaa heitetyn kiekon ennen kuin heittopaikkaa on valittu tai merkitty minikiekolla, se palautetaan paikalleen ryhmän arvion mukaan ja vastajoukkue valitsee seuraavaksi heittopaikaksi joko palautetun kiekon heittopaikan, toisen kiekon heittopaikan tai palautetun kiekon edellisen heittopaikan. 5. Jos vastajoukkue valitsee selvästi paremman heittopaikoista, kilpailunjohtaja voi sulkea heidät kilpailusta. 6. Jos joukkueen pelaaja ei ole paikalla, on myöhässä, lopettaa pelaamisen tai suljetaan kilpailusta, koko joukkue suljetaan kilpailusta. D. Vaikea heitto (Tough Throw / Tough Shot) 1. Vaikea heitto on muuten sama pelimuoto kuin huonoin heitto, mutta vain yhden joukkueen pelaajista tarvitsee pelata väylä loppuun. E. Vuoroheitto (Alternate Throw / Alternate Shot) 1. Joukkue valitsee kumpi pelaajista aloittaa ensimmäisen väylän. Heittäjät vuorottelevat ja heittävät aina edellisen heittäjän heiton tuomasta heittopaikasta. 2. Väylä on pelattu loppuun, kun joku joukkueen pelaajista pelaa väylän loppuun. 3. Joukkueen tulos on joukkueen heittojen määrä ja mahdolliset rangaistusheitot. 4. Väärän pelaajan heittämä heitto on virheellinen peli ja joukkueen tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Tätä heittoa ei huomioida ja oikean pelaajan tulee heittää samalta heittopaikalta. Jos väärän pelaajan heiton jälkeen on jo heitetty jatkoheitto, joukkueen tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa ja peliä jatketaan. 5. Jos samalta heittopaikalta pitää heittää uudestaan, sama pelaaja heittää uudestaan. 6. Joukkueelle merkitään tulokseksi väylän par ja neljä rangaistusheittoa kaikilta väyliltä, jotka ovat jääneet pelaamatta myöhästyneen tai poissa olevan pelaajan takia. Jos joukkueen pelaaja jättää pelin kesken tai hylätään, koko joukkue suljetaan kilpailusta. F. Muokattu vuoroheitto (Modified Alternate Throw) 1. Muokattu vuoroheitto on muuten sama kuin vuoroheitto, mutta seuraavalla muutoksella: kilpailunjohtaja voi määrätä kumman pelaajan pitää avata tietyllä väylällä. Esimerkiksi niin, että toinen pelaaja avaa kaikki parilliset väylät ja toinen parittomat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=