Kiekkosi hukassa? - Myllymäki, Ravikangas ja Sorkki
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

 • Tämä tapahtuma on mennyt.

Seuran sääntömääräinen syyskokous

14.11.2018 @ 18:00 - 20:00

man standing on ground under green tree

 

Kut­su WDG ry:n sään­tö­mää­räi­seen syyskokoukseen

ESI­TYS­LIS­TA

Ai­ka: 14.11.2018 klo 18:00

Paik­ka: Ra­vin­to­la Bir­ran Ant­ti kabinetti

 1. Ava­taan kokous
 2. Va­li­taan ko­kouk­sel­le a) pu­heen­joh­ta­ja, b) sih­tee­ri, c) kak­si pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jaa, d) ään­ten­las­ki­jat
 3. To­de­taan läs­nä ole­vat ää­nioi­keu­te­tut jäsenet
 4. To­de­taan ko­kouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
 5. Pää­te­tään mit­kä lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­la­jit ovat seu­ran oh­jel­mas­sa tu­le­va­na toimikautena
 6. Pää­te­tään jä­se­nyy­des­tä muis­sa jär­jes­töis­sä ja yhteisöissä
 7. Vah­vis­te­taan jä­sen- ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suuruus
 8. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja talousarvio
 9. Va­li­taan jä­sen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen puheenjohtaja
 10. Va­li­taan jä­sen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen muut jäsenet
 11. Va­li­taan tar­vit­ta­va mää­rä toi­min­nan- tai ti­lin­tar­kas­ta­jia ja hei­dän varahenkilöitä
 12. Pää­te­tään seu­ran edus­ta­jis­ta nii­hin jär­jes­töi­hin ja yh­tei­söi­hin, jois­sa seu­ra on jäsenenä
 13. Pää­te­tään seu­ran vi­ral­li­set tiedotusvälineet
 14. Kä­si­tel­lään muut ko­kous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
 15. Pää­te­tään kokous

WDG:n hal­li­tus toi­vot­taa kaik­ki jä­se­net tervetulleiksi.

Le­di­ki­sat Myllymäessä
Pa­ri­ki­sat Myl­ly­mäes­sä 4.11.

Tiedot

Päivämäärä:
14.11.2018
Aika:
18:00 - 20:00
Tapahtuma tagia:

Tapahtumapaikka

Ravintola Birra
Kauppakatu 27
Lappeenranta, 53100 Suomi
+ Google Map