Osaatko säännöt?
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous

13.11.2019 @ 18:00 - 20:00

man standing on ground under green tree

Wil­li­mie­hen Disc Golf ry:n sään­tö­mää­räi­nen syyskokous

Ai­ka: kes­ki­viik­ko 13.11.2019. klo 18:00

Paik­ka: Ra­vin­to­la Bir­ran (Kaup­pa­ka­tu 27) Ant­ti kabinetti

Esi­tys­lis­ta

1. Ava­taan kokous

2. Va­li­taan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kak­si pöy­tä­kir­jan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. To­de­taan läs­nä ole­vat ää­nioi­keu­te­tut jäsenet

4. To­de­taan ko­kouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus

5. Pää­te­tään mit­kä lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­la­jit ovat seu­ran oh­jel­mas­sa tu­le­va­na toimikautena

6. Pää­te­tään jä­se­nyy­des­tä muis­sa jär­jes­töis­sä ja yhteisöissä

7. Vah­vis­te­taan jä­sen- ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suuruus

8. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja talousarvio

9. Va­li­taan jä­sen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

10. Va­li­taan jä­sen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen muut jäsenet

11. Va­li­taan tar­vit­ta­va mää­rä toi­min­nan- tai ti­lin­tar­kas­ta­jia ja hei­dän varahenkilöitä

12. Pää­te­tään seu­ran edus­ta­jis­ta nii­hin jär­jes­töi­hin ja yh­tei­söi­hin, jois­sa seu­ra on jäsenenä

13. Pää­te­tään seu­ran vi­ral­li­set tiedotusvälineet

14. Kä­si­tel­lään muut ko­kous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

15. Pää­te­tään kokous

Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki WDG:n jäsenet!

Pa­ri­ki­sat Myl­ly­mäes­sä 3.11.
WDG:n mes­ta­ruus­ki­sat 21.9. Linnoituksessa

Tiedot

Päivämäärä:
13.11.2019
Aika:
18:00 - 20:00
Tapahtuma tagia:

Tapahtumapaikka

Ravintola Birra
Kauppakatu 27
Lappeenranta, 53100 Suomi
+ Google Map